cancel
Facebook Tickets

Huisregels

Huisregels Deventer Koningsfestival 2019

Toegangsbewijs
Voor Koningsnacht (26 april 2019) geldt: het is verplicht om een geldig toegangsbewijs te hebben indien je de locatie wil betreden. Tickets kunnen gekocht worden via website van de organisatie: www.deventerkoningsfestival.nl

— Toegang voor Koningsdag (27 april 2019) is gratis —

Pinnen
Er zijn een aantal pinautomaten aanwezig, er wordt gebruik gemaakt van tokens voor de verkoop van drankjes en eten. De grootste muntenkassa staat op het Havenplein.

Drugsbeleid
Het is verboden in de locatie drugs te bezitten of te verhandelen, bij constatering hiervan heeft de organisatie en/of beveiliging het recht je de toegang van de locatie te ontzeggen. In sommige gevallen zal je worden overgedragen aan de politie.

Alcohol
Toegang is enkel mogelijk voor personen boven de 18 jaar. Bij twijfel vragen we om legitimatie. Op de locatie zijn enkel zwak-alcoholische dranken verkrijgbaar.

Minimum leeftijd
Er is geen minimum leeftijd.

Legitimatie
Op verzoek van de veiligheidsmedewerkers dien je je te kunnen legitimeren. Heb je geen geldige legitimatie (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en de beveiliging ziet hier reden toe, kan toegang tot de locatie worden ontzegd.

Toegangscontrole
Om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten te beschermen hebben de veiligheidsmedewerkers het recht je te controleren op het bezit van verboden voorwerpen.

Opvolgen aanwijzingen en instructies
Aanwijzingen en instructies van het (beveiliging)personeel dienen opgevolgd te worden. Bij verdenking van een op het festivalterrein verboden feit mag de beveiliging fouilleren. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het evenement zal worden ontzegd.

Onder invloed
Wij behouden ons het recht bezoekers toegang te weigeren indien je onder invloed bent van drugs en/of alcohol.

Verboden mee te nemen op de locatie:
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, vlaggen, stokken, paraplu’s, wandelstokken (medische krukken en hulpmiddelen uitgezonderd), (huis)dieren, spandoeken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, vloeistoffen, fakkels, vervoersmiddelen, professionele video-, audio-, opname-, en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan digitale compactcamera’s en mobiele telefoons met een camera/foto functie).

Handel en verkoop
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerterreinen handelswaren te verkopen of te koop aan te bieden.

Promotionele activiteiten
Zonder toestemming van de organisatie staan wij het niet toe dat er flyers of posters verspreid worden op of rondom de locatie en het parkeerterrein. Wil je wel reclame maken? Neem dan voor aanvang van het evenement contact op met de organisatie.

Video-, foto- en geluidsopnamen
Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen mogelijk voor promotionele doeleinden.

Roken
Het is verboden te roken in de binnenruimtes.

Groepskledij
Correcte kleding is verplicht. Er is geen groepskenmerkende negatieve sfeerbepalende kleding toegestaan.

Eigen risico
Betreding van het evenementen terrein geschiedt op eigen risico. De organisatie evenals de medewerkers / vrijwilligers die op het evenement werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

Overige situaties
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je de toegang tot de locatie weigeren of ontzeggen (zonder restitutie van je eventuele entreebewijs). Mocht je de toegang ontzegd worden dien je het terrein per direct te verlaten.